Route: Rach Gia city Hon Son island

Shipping name
Adults
Elderly
Child
vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH/về: 7h05/12h25; 8h05/14h20
150,000 VNĐ
110,000 VNĐ
110,000 VNĐ
200,000 VNĐ
Booking
Cao tốc SuperDong
Giờ KH/về: 6h15/11h55; 6h35/12h00
160,000 VNĐ
140,000 VNĐ
120,000 VNĐ
190,000 VNĐ
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 6h30
170,000 VNĐ
140,000 VNĐ
140,000 VNĐ
230,000 VNĐ
Booking
Cao tốc Ngọc Thành
Giờ KH: 7h05
170,000 VNĐ
130,000 VNĐ
130,000 VNĐ
-
Booking

Route: Nam Du island Hon Son island

Shipping name
Adults
Elderly
Child
vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH: 13h15
80,000 VNĐ
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
130,000 VNĐ
Booking
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 11h00
100,000 VNĐ
80,000 VNĐ
80,000 VNĐ
-
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 10h00
100,000 VNĐ
90,000 VNĐ
80,000 VNĐ
150,000 VNĐ
Booking
Cao tốc Ngọc Thành
Giờ KH: Call
90,000 VNĐ
70,000 VNĐ
70,000 VNĐ
-
Booking

Route: Rach Gia city Phu Quoc island

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 7h00; 9h10; 10h50; 13h10
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
245,000 VNĐ
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 7h20; 9h50; 11h00; 12h55; 13h45
340,000 VNĐ
340,000 VNĐ
270,000 VNĐ
270,000 VNĐ
Booking
Cao tốc Hòa Bình Ship
Giờ KH: Tạm dừng tuyến
320,000 VNĐ
270,000 VNĐ
240,000 VNĐ
420,000 VNĐ
Booking
Phà Thạnh Thới
Giờ KH: 12h50
280,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Xem bảng giá xe
Xe gắn máy 140.000 VNĐ
Xe Mô Tô 350.000 VNĐ
Ô tô 4-5 chỗ 1.300.000 VNĐ
Ô tô bán tải 1.350.000 VNĐ
Ô tô 6-8 chỗ thường 1.350.000 VNĐ
Ô tô 6-8 giường nằm 2.000.000 VNĐ
Ô tô 9-16 chỗ 2.000.000 VNĐ
Booking

Route: Hà Tiên Phu Quoc island

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 07:35; 08:00; 09:45; 13:45
230,000 VNĐ
195,000 VNĐ
160,000 VNĐ
170,000 VNĐ
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 06:00; 09:45; 13:45
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
200,000 VNĐ
200,000 VNĐ
Booking
Phà Thạnh Thới
Giờ KH: 12:30; 14:00; 17:30
185,000 VNĐ
185,000 VNĐ
130,000 VNĐ
-
Booking

Route: Nam Du Phu Quoc island

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Vé VIP
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 15:35
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Booking
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 11:20
290,000 VNĐ
230,000 VNĐ
230,000 VNĐ
390,000 VNĐ
Booking

Route: Rach Gia city Nam Du island

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH/về: 7h05/11h40; 08:05/13h15
230,000 VNĐ
190,000 VNĐ
170,000 VNĐ
300,000 VNĐ
Booking
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 06:15
220,000 VNĐ
185,000 VNĐ
160,000 VNĐ
165,000 VNĐ
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 06:30
270,000 VNĐ
270,000 VNĐ
220,000 VNĐ
270,000 VNĐ
Booking
Cao tốc Ngọc Thành
Giờ KH: 07:05
220,000 VNĐ
220,000 VNĐ
160,000 VNĐ
-
Booking

Route: Phu Quoc island Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 07:50
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Booking
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 13:30
290,000 VNĐ
230,000 VNĐ
230,000 VNĐ
390,000 VNĐ
Booking

Route: Ca Mau provine Nam Du

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Phú Quốc Express 5 sao
Giờ KH: 09:00
410,000 VNĐ
330,000 VNĐ
330,000 VNĐ
610,000 VNĐ
Booking

Route: Hon Son island Nam Du island

Shipping name
Adults
Elderly
Child
vé VIP
HBS - Chuyên cơ cao tốc
Giờ KH: 13h15
80,000 VNĐ
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
130,000 VNĐ
Booking
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 11h00
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
60,000 VNĐ
-
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 10h00
100,000 VNĐ
90,000 VNĐ
80,000 VNĐ
150,000 VNĐ
Booking
Cao tốc Ngọc Thành
Giờ KH: Call
70,000 VNĐ
60,000 VNĐ
60,000 VNĐ
-
Booking

Route: Phu Quoc island Tho Chu island

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Ghi chú
Tàu KG57/PQ09
Giờ KH: 10:30 Giờ về: 07h30
50.000 VNĐ
Miễn phí
Miễn phí
KH các ngày 5, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng từ cảng Phu Quoc island
Booking

Route: Sóc Trăng(Cảng Trần Đề) Côn Đảo

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
VIP/Khuyết Tật
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 8:00; 13:15Giờ về: 8:00; 13:00
310,000 VNĐ
260,000 VNĐ
220,000 VNĐ
230,000 VNĐ
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 9:00Giờ về: 12h00
350,000 VNĐ
290,000 VNĐ
290,000 VNĐ
290,000 VNĐ
Booking

Route: Vũng Tàu Côn Đảo

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Ngày/Thứ
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 8:00Giờ về: 13h30
660,000 VNĐ
660,000 VNĐ
550,000 VNĐ
Th2 - Th5
Booking
Phu Quoc island Express 5 sao
Giờ KH: 8:00Giờ về: 13h30
880,000 VNĐ
880,000 VNĐ
700,000 VNĐ
Th6 - CN
Booking

Route: Phan Thiết Phú Quý

Hãng tàu
Người lớn
Người cao tuổi
Trẻ em
Ngày/Thứ
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 7:15Giờ về: 11h30
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
Th7
Booking
Cao tốc SuperDong
Giờ KH: 8:00Giờ về: 08h00
330,000 VNĐ
280,000 VNĐ
240,000 VNĐ
CN-Th2
Booking

*** Phụ thu vé cuối tuần 40-50K/1 vé, vé lễ tết 60-70K/1 vé